Arkipelagrutten

Avslutat projekt.

I Projektet ”Arkipelagrutten – Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge” kommer Region Blekinge och den ideella föreningen Blekinge Arkipelag i samverkan med Visit Blekinge lyfta Blekinge som outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård.

Insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten av både Blekinges natur och kultur. För att optimera möjligheterna till rika upplevelser för olika typer av besökare ingår en satsning på ledturism för vandring, cykling, skärgårdstrafik, kajakpaddling samt segling i projektet. Även hästridning och sportfiske är viktiga delar i satsningen. För att öka ledernas, natur- och kulturmiljöernas attraktivitet samt attraktiviteten på hela destinationen kommer också en stor satsning på produktutveckling inom besöksnäringen att göras.

Projektets målsättning är dels att göra nätverket av leder till en exportmogen och hållbar produkt genom att utveckla en applikation med karta och information och dels att ha utvecklat besöksnäringsföretagen utmed lederna. Det handlar exempelvis om att underlätta för företagssamverkan och att öka företagens hållbarhet och exportmognad i såväl anläggningar som produkter. Här kommer ett preliminärt framtaget koncept för kvalitetsmärkning av hållbara produkter att fortsätta utvecklas och förankras.

En överordnad målsättning är att ta fram nya och fler exportmogna natur- och kulturturistiska produkter, som på olika sätt kan bidra till alla aspekter av hållbarhet både för företagen och för Blekinge.

Projektet pågår under maj 2016 – oktober 2019 och finansieras av Tillväxtverket (4 000 000 kr), Sydostleader (4 100 000 kr) och Blekinge Arkipelag (100 000 kr).

Leader logotyp
Hittade du informationen du sökte?