detaljbild från en maskin

Smart produktion

-Avslutat projekt-

Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag är ett projekt som ska sprida kunskap om digitalisering till industrin i Blekinge.

Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar till smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen. En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess. Inom projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag anordnas seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade workshops. Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell, tillverkande industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen.

Målet var att öka digitaliseringen i länets små och medelstora tillverkande och bearbetande företag. Efter projektet har företagen fått ökad insikt och kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri 4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Region Blekinge var projektägare, i samarbete med Telecom City, Tech Network och Swedish Waterjet lab. Medel har fåtts från Europeiska Regionalfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 4,9 miljoner kronor.

Hittade du informationen du sökte?