Cross innovation lab i Blekinge och Skåne

Avslutat projekt

Region Blekinge och Region Skåne har fått medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden till en förstudie. Genom att använda de kompetenser som finns inom de kulturella och kreativa näringarna kan nya innovationsstrukturer utvecklas och testas.

I förlängningen ska de nya strukturerna främja konkreta lösningar i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

I projektet kommer vi att utgå från en modell som kallas Cross Innovation Lab. Det är en regional tillämpning av en etablerad innovationsmetodik från Hamburg. Syftet är att snabba på innovationsprocesser och att hitta nya lösningar på framtidens utmaningar.

Hittade du informationen du sökte?