Projekt CoTourism

Avslutat projekt

Blekinges turistprodukter är idag inte är tillräckligt väl hållbart utvecklade, paketerade eller digitalt säljbara. Det gör att besöksnäringsföretag i Blekinge blir extra sårbara vid kriser.

Projektet CoTourism ska svara upp mot detta och vara en koordinerande kraft för insatser som riktar sig mot små och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskerar att drabbas av effekterna av coronapandemin.

Fördjupad behovskartläggning

Inledningsvis kommer en fördjupad behovskartläggning göras i nära samarbete med länets näringslivs- och turismorganisationer och Blekinge Arkipelag.

Baserat på utfallet ska företagen erbjudas att delta i skräddarsydda insatser utförda av personer med spetskompetens med syfte att öka företagens förnyelse- och intjäningsförmåga och därmed konkurrenskraft.

Två insatsområden

Tjänster och stöd kommer att erbjudas inom två insatsområden; digitalisering samt hållbar affärs- och produktutveckling genom direkta insatser. Företag som behöver stöd slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller det stöd som företaget efterfrågar.

Ett samverkansprojekt

Region Blekinge är projektägare och samverkanspartner är Visit Blekinge som driver projektet. Projektet som startar under hösten 2020 finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå till oktober 2023.

Läs mer hos Visit blekigne Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?