Southern Sweden International

-Avslutat projekt-

Internationalisering inom näringslivet i Blekinge.

Projektet Southern Sweden International var ett samarbetsprojekt mellan Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge. Projektet arbetade med att göra skånska och blekingska näringslivet mer internationellt genom att få fler utländska investeringar och ökat antal exportaffärer för företag i södra Sverige.

Företagen investerade tid och engagemang och erbjöds stöd utifrån det behov som framgick vid rådgivningen. En viktig del i projektet var att samarbetet över regiongränserna och att skapa långsiktigt hållbara processer och metoder för att tillsammans bidra till internationalisering av näringslivet i hela södra Sverige.

Projektet delfinansierades av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, Region Skåne, Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi Blekinge.

 

Hittade du informationen du sökte?