En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

Kompetensintegration - enklare vägar till jobb och kompetens

Avslutat projekt.

Projekt Kompetensintegration Blekinges syfte var att utveckla arbetssätt och metoder för att utrikesfödda lättare ska komma ut på arbetsmarknaden.

Kompetens är en viktig tillväxtfråga för Blekinge, men idag har Blekinges arbetsgivare svårt att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt är arbetslösheten stor bland länets utrikesfödda kvinnor och män.

Projektet kompetensintegration har jobbat med frågorna för att utveckla metoder för att ta tillvara kompetens och innovationskraft hos nyanlända och utrikesfödda och att stötta arbetsgivarare att hitta kompetens och behålla kompetens. Projektet har tagit fram metoder och undersökt vilka faktorer som påverkar god matchning för att utrikesfödda och arbetsgivare ska närma sig varandra i förståelse och förväntan. Resultatet från projektet lever vidare i Blekinges kommuner som fortsätter att samverka och utveckla metoderna.

Projekt Kompetensintegration Blekinge var ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, Blekinges alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Företagarna med finansiering av Tillväxtverket.

Tillväxtverkets logotyp
Hittade du informationen du sökte?