En ren på en kulle i en grönskande skog.

Attractive Hardwoods

Avslutat projekt.

Projektet Attractive Hardwoods syftade till att öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar, som skulle bli destinationer för gränsöverskridande ekoturism.

Målet med projektet var att förbättra och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer, som är verksamma inom turismsektorn. I projektet samverkade myndigheter, organisationer, entreprenörer, privata företag och turistoperatörer för att utveckla produkter och tjänster. Projektets samlade erfarenheter har sammanställts i en gemensam strategi, som syftar till att öka den gränsöverskridande turismen i ädellövskogarna runt södra Östersjön.

Skogsstyrelsen var projektägare och aktiviteterna skedde i särskilt utvalda pilotområden fördelade i Sverige, Polen och Litauen. Projektet finansierades av Södra Östersjöprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och av partners från de deltagande länderna.

Projektet startade den 1 juli 2016 och pågick under tre år. Mer information om projektet hittar du på Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittade du informationen du sökte?