Illustrerad bild med tåg, bussar, bilar och cyklar mot en gul bakgrund

Kombinerad mobilitet i Blekinge

Avslutat projekt.

Vilka färdmedel använder du? Tänker du hållbart under hela resan? Vad är avgörande för dig när du väljer färdmedel? Hur kan vi hjälpa dig att resa smartare?

Kombinerad mobilitet i Blekinge var ett projekt som drevs i samverkan mellan Region Blekinge, Energikontor Sydost, Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park.

Syfte

Att utveckla möjligheterna för Blekinges invånare att välja och kombinera olika färdmedel för att minska koldioxidutsläppen.

Mål

  • Minskade koldioxidutsläpp från persontransporter
  • Fler invånare ska resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera
    färdmedel.

Minskade koldioxidutsläpp

Kombinerad mobilitet handlar om hur du kombinera olika färdmedel för att resa från dörr till dörr. Om du istället för att ta bilen, kombinerar olika färdmedel, exempelvis cykel och kollektivtrafik, reser du mer klimatsmart och ökar det fysiska välbefinnandet.

Digital mobilitetstjänst och cykeltävling

Genom beteendepåverkande åtgärder och tekniska hjälpmedel syftade projektet till att upmmuntra fler invånare att resa hållbart, vilket i sin tur gav positiva effekter på miljön. Genom ökad kunskap och förståelse för invånarnas behov och attityder, genomfördes olika insatser för att kunna ge ökade möjligheter att välja och kombinera hållbara färdmedel.

Projektet skedde i två delar; dels Kombinerad Mobilitet, inom vilken en digital mobilitetstjänst utvecklades för att kunna möta invånares behov och ge ett bättre hela-resan-perspektiv, och dels Växla Upp i vilken en regional cykeltävling anordnades inom en ny teknisk plattform för att uppmuntra fler medborgare att välja cykeln i vardagen. Det regionala näringslivet medverkade i olika aktiviteter, informationsinsatser och utvärderingar. Projektet hade som avsikt att ge fler grupper i samhället en ökad rörlighet och tillgänglighet till arbetsmarknad och service. Detta ger i förlängningen även socioekonomiskt positiva effekter samt en ökad tillväxt.

Projektet var tänkt att bidra till enklare och mer hållbara pendlingsmöjligheter i länet, knyta samman arbetsmarknadsregionen och även bidra till en bättre folkhälsa genom minskade avgaser och ökad fysisk aktivitet.

Kontaktpersoner

Projektfinansiärer är:

Energimyndighetens logotyp
EU Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Tillväxtverket
Länsstyrelsen Blekinge
Hittade du informationen du sökte?