Kickstart S3

Avslutat projekt.

Genom projektet har Blekinge arbetat för att bli bättre på innovation genom att snabbat på etableringen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3). Ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetat med för att stärka grön och digital omställning och samtidigt långsiktigt öka innovationskraften och återhämtningsförmågan hos små och medelstora företag som verkar inom regionens specialiseringsområden.

Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3)

Genom projektet har Blekinge arbetat för att bli bättre på innovation genom att snabbat på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Blekinges strategi lyfter fram tre specialiseringsområden som är av särskild vikt för regionen; Smart industri, Tech och Missioner.

Den sistnämnda är ett sätt att arbeta med utmaningsdriven innovation, dvs hur kan vi adressera stora samhällsutmaningar i regionen såsom klimat, tillståndet i havet, socialt utanförskap etc. och samtidigt skapa ökad hållbar tillväxt genom nya innovationer inom dessa områden.

Projektet har arbetat inom tre delområden

Det första var att etablera en övergripande innovationsplattform för S3-arbetet med aktörer från flera sektorer; akademin, SMF, industriaktörer och främjandesystemet.

Det andra delområdet syftade till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.

Det tredje delområdet syftade till att samla aktörer med spetskompetens inom Blekinges specialiseringsområden; forskare, företag och offentliga aktörer, i minst två samverkansplattformar/partnerskap. Dessa har utvecklat metodik för utvecklings- och innovationsprocesser för att adressera stora samhällsutmaningar för grön och digital omställning.

Ett samverkansprojekt

Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.
Region Blekinge var projektägare och huvudprojektledare och projektmedlemmar var Almi, Blue Science Park, Techtank, Blekinge Tekniska högskola, Netport Science Park, och Blekinge Business Incubator.

Projektet pågick från hösten 2021 till hösten 2023.

Hittade du informationen du sökte?