Interconnect

Avslutat projekt.

Projektet Interconnects syfte var att främja kollektivtrafiksresor i och mellan regionerna i Södra Östersjöområdet genom att ge resenärer bättre tillgång till biljett-, betalnings- och informationsservice.

Logotyper
Hittade du informationen du sökte?