Baltic Energy Areas

Avslutat projekt.

BEA-APP; Baltic Energy Areas – A Planning Perspective, är ett avslutat interregprojekt där Region Blekinge medverkat. EU liksom Sverige har som målsättning en ökning av andelen förnybar energi i energiförbrukningen.

Sverige har satt mycket ambitiösa mål för användning av förnybar energi. För att ställa om till koldioxidsnåla energisystem behöver avsättas lämpliga områden i Östersjöregionen för att installera anläggningar för fossilfri energi.

11 partners från åtta länder runt Östersjön samarbetade i projektet där syftet var att sammanföra samhällsplanering och regional energiplanering och stödja omställningen till fossilfria energisystem genom en optimerad samhällsplanering. Projektet skulle även hitta innovativa samverkansformer, metoder och finansieringssystem.

Hittade du informationen du sökte?