TRAM

-Avslutat projekt-

Projektet arbetade med att stärka dimensionen av hållbar mobilitet i det regionala och lokala beslutsfattandet och bidra till genomförandet av EU:s vitbok för transport, EU:s urbana agenda och Europa 2020-strategin.

Tram Interreg Europe. European Union, European regional development fund.
Hittade du informationen du sökte?