Illustration av CoSkill

Projekt CoSkill

Avslutat projekt.

CoSkill var ett initiativ som erbjöd verktyg för företag och dess anställda att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på digital omställning.

CoSkill finansierades av Europeiska Socialfonden och drevs av Region Skåne och Region Blekinge.

Logotyper; Region Blekinge, Region Skåne och Europeiska Socialfonden.
Hittade du informationen du sökte?