BSR Access

Avslutat projekt.

Projektet BSR access syfte var att främja tillgång till rena, effektiva och multimodala transportkorridorer i Östersjöregionen.

Interreg Baltic sea region, Eruopean regional development fund
Hittade du informationen du sökte?